Home

Henk van der Loo

Henk van der Loo

WELKOM OP MIJN PERSOONLIJKE WEBSITE

Aangenaam kennis te maken mijn naam is Henk van der Loo. Om precies te zijn Drs. Henk M.P.G. van der Loo, MA, geboren 16 juni 1943 in Rosmalen, gehuwd, vader en opa. In 2011 heb ik mijn masterstudie Christendom en Islam afgerond met een thesis over ‘De ontmoeting tussen christenen en moslims, kans of bedreiging’. Binnen die thesis heb ik stilgestaan bij de vraag: ‘Hoe kan de dialoog tussen christenen en moslims een bijdrage leveren aan het beter verstaan van elkaar?’ Daarnaast ben ik voorzitter van de Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek en betrokken bij een aantal sociaal maatschappelijke projecten in Jemen (Al Eman Rehabilitation Institute) en Afghanistan (meisjesschool in Herat).

Vanuit deze achtergrond geef ik lezingen over de dialoog tussen Christendom en de Islam.
Down load Curriculum Vitae

 

Wat beweegt mij?
Door de master christendom en islam is er sprake geweest van een grensverleggend stilstaan bij de vraag ‘wat beweegt de mens?’ Mijn ogen zijn open gegaan voor een andere en nieuwe werkelijkheid. Daardoor is de overtuiging gegroeid dat er verschillende wegen leiden tot de éne God. Het is afhankelijk van de omgeving en de cultuur waarin de mens opgroeit. Een ding is zeker. De profeten hebben in de loop van de geschiedenis kans gezien om joden, christenen en moslims de ogen te openen voor de ene God. Een God die zich zorgen maakt om alle mensen. Die maar een ding wil, dat iedere mens gelukkig wordt. Gelukkig worden is proberen balans te vinden in de relatie tussen mijzelf, de dingen en de mensen om mij heen. Kort en krachtig komt dat neer op een balans in de relatie ik – ding en ander, waarbij ik als zoekend gelovige de ander met een kleine én een grote A wil schrijven. Wanneer de moslim als medebewoner van dezelfde omgeving dat ook doet, moet een interreligieuze dialoog een bijdrage kunnen leveren aan een vreedzaam samenleven. Ik kan er in ieder geval een bijdrage aan leveren. Dat is een uitdaging én een opdracht!